ՏարիԹատերախաղՀեղինակԲեմադրիչՎայր
1942ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆԼ.ՇանթԳ. ԻփէկեանՊէյրութ
1943ՊԷՊԷՔՍՀէննիքընԲ. ՓափազեանՊէյրութ
1944ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐԼ.ՇանթԳ. ԻփէկեանՊէյրութ
1945ԿԱՅՍՐԼ.ՇանթԳ. ԻփէկեանՊէյրութ
1946ՓՐՈՖ. ՔԼԵՆՈՎՔ. ՊրամսընԲ. ՓափազեանՊէյրութ
1947ՓՐՈՖ. ՔԼԵՆՈՎՔ. ՊրամսընԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
1948ՔՆՆԻՉԸՆ. Վ. ԿոկոլԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
1949ՀԵՂԵՂԸՄ. ՀալպէԳ. ԻփէկեանՊէյրութ
1950ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԹՇՆԱՄԻՆՀ. ԻբսէնԳ. ԻփէկեանՊէյրութ
1951ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸՄ. ՓանեոլԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
Թրիփոլի
Դամասկոս
Հալէպ
1952ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐԼ.ՇանթԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
1953ՊՂԱՏՈՆԻ ԶՈՀԸ (ճազ) 

ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸ

Մ. Փանեոլ 

Մ. Փանեոլ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Գահիրէ
Գահիրէ
1954ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

ՔՆՆԻՉԸ

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ

Լ.Շանթ

Ն. Վ. Կոկոլ 

Յ. Պարոնեան

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Գահիրէ
Դամասկոս
Գահիրէ
Պէյրութ
Դամասկոս
Գահիրէ
1955ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՔՆՈՔ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
Լ.Շանթ
Ժ. Ռոմէն
Ռ.Ֆերտինան
Յ. Պարոնեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Պէյրութ
Պէյրութ
1956ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Լ.Շանթ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Թրիփոլի
Պ. Համուտ
1957ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ 

ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸ 

ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ

Րաֆֆի 

Մ. Փանեոլ 

Ռ.Ֆերտինան

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պաղտատ
Պաղտատ
Պէյրութ
Պաղտատ
1958ՅՈՒԴԱ ԿՈՉԵՑԵԱԼ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Ք. Ա. Փիւժէ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
1959ՊԷՊՕ
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Սունդուկեան
Րաֆֆի
Լ.Շանթ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Թեհրան
Թեհրան
Թեհրան
Այնճար
1960Գ. ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԵՒ ՍՄԲԱՏ Բ.
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
Ն. Պէշիկթաշլեան
Րաֆֆի
Յ. Պարոնեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Հալէպ
Այնճար
1961ՔԱՈՍՇիրվանզադէԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
1962ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ
ՊՂԱՏՈՆԻ ԶՈՀԸ ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
Լ.Շանթ
Մ. Փանեոլ Րաֆֆի
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Նիկոսիա
Դամասկոս
Պէյրութ
Նիկոսիա
1963ԿԱՐԱՊԻ ԵՐԳԸ
ՕՍԳԱՐՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ
Ժ. Արիստակեան
Ք. ՄանիէԼ.Շանթ
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Պ. Համուտ
Դամասկոս
Զահլէ
Թեհրան
Թեհրան
1964ՕՍԳԱՐ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԹՇՆԱՄԻՆ
ՀԱՐՑԱՔՆՆԻՉԸ

Ք. Մանիէ 

Հ. Իբսէն
Ժ. Պ. Փրեսթլի

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան

Հալէպ
Էշրէֆիէ
Թրիփոլի
Պէյրութ
Պէյրութ
1965ՀԱՐՑԱՔՆՆԻՉԸ 

ԵՍԻ ՄԱՐԴԸ

Ժ. Պ. Փրեսթլի 

Լ.Շանթ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան

Թրիփոլի
Էշրէֆիէ
Պ. Համուտ
1966ԽՆԴՈՒՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

ՊԱՏՈՒԻ ՎԱՅԵԼՔԸ

Յ. Պարոնեան
Ա. Արփիարեան
Ն. Պէշիկթաշլեան Լ. Փիրանտելլօ
Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պ. Համուտ
Էշրէֆիէ
Շթորա
Պէյրութ
1967ՓՇԱԾԱՂԻԿԿրէտի եւ ՊարիլլէԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
1968ԵՍԻ ՄԱՐԴԸ 

ՓՇԱԾԱՂԻԿ Պ
ԱՏՈՒԻ ՎԱՅԵԼՔԸ 
Ո՞ՐՆ Է ՃՇՄԱՐԻՏԸ

Լ.Շանթ 

Կրէտի եւ Պարիլլէ 
Լ. Փիրանտելլօ 
Լ. Փիրանտելլօ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան 
Ժ. Սարգիսեան 
Ժ. Սարգիսեան

Թեհրան
Պէյրութ
Էշրէֆիէ
Թրիփոլի
Թեհրան 
Թեհրան
Պէյրութ
1969ԺԱՆ-ԿԱՊՐԻԷԼ ՊՈՐԿՄԱՆ
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸԿԱՅՍՐ ՕՍԳԱՐ
Հ. Իբսէն
Րաֆֆի Լ.ՇանթՔ. Մանիէ
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. ՍարգիսեանԺ. ՍարգիսեանԺ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Ֆրեզնօ
Լոս Անճելըս
Ս. Ֆրանսիսքօ
Մոնթրէալ
Թօրօնթօ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Լոս Անճելըս
Մոնթրէալ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Նիւ Եորք
Պէյրութ
Լոս Անճելըս
Մոնթրէալ
Թօրօնթօ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Նիւ Եորք
1970ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ

ՕՍԳԱՐ

ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

Րաֆֆի

Ք. Մանիէ

Լ.Շանթ

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պուէնոս Այրէս
Մոնթէվիտէօ
Սան Փաուլօ
Նիկոսիա
Պէյրութ
Պուէնոս Այրէս
Մոնթէվիտէօ
Սան Փաուլօ
Պուէնոս Այրէս
1971ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ

Լ.Շանթ 

Րաֆֆի

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Թեհրան
Թեհրան
Նոր Ջուղա
1972ԵՐԵՔ ՄԱՆՉ, ՄԷԿ ԱՂՋԻԿՌ.ՖերտինանԺ. ՍարգիսեանՊէյրութ
Թրիփոլի
Դամասկոս
Հալէպ
Այնճար
Նիկոսիա
Քեսապ