Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը ունի քառամեայ գործունէութիւն: Կեդրոնական Վարչութիւնը կ’ընտրուի Միութեան Պատգամաւորական ժողովին կողմէ 1990-էն սկսեալ (Նախապէս՝ նշանակովի Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի կողմէ): Կեդրոնական Վարչութեան նստավայրն է Լիբանան: 

 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւն (2022 Մայիս-2026 Մայիս)

Զաքար Քէշիշեան՝ ատենապետ (Լիբանան)
Թամար Տէր Պետրոսեան ՝ փոխ ատենապետ (Լիբանան)
Լորիկ Սապունճեան՝ ատենադպիր (Գանատա)
Սեպուհ Այնթապլեան ՝ գանձապահ (Լիբանան)

Հրայր Գէորգեան (Լիբանան)
Արա Գէորգեան (Լիբանան)
Արտաշէս Շահպազեան (Հայաստան)
Կարօ Մանճիկեան (Սուրիա)
Յասմիկ Շահինեան (Ֆրանսա)
Թամար Տօնապետեան (Գանատա)
Հերոս Գրիգորեան (Աւստրալիա)

Տիգրան Պապիկեան (Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ)

Արեւիկ Գաբրիէլեան (Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ)

 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւն (2018 Մայիս-2022 Մայիս)

Մկրտիչ Մկրտիչեան՝ ատենապետ (Լիբանան)
Թամար Գապագեան-Հաշէօլեան՝ փոխ ատենապետ (Լիբանան)
Լորիկ Սապունճեան՝ ատենադպիր (Լիբանան)
Անդրանիկ Մըսըրլեան՝ գանձապահ (Լիբանան)

Թամար Տէր Պետրոսեան (Լիբանան)
Սեպուհ Այնթապլեան (Լիբանան) 
Սպարտակ Ղարաբաղցեան (Հայաստան)
Կարօ Ալեքսանեան (Սուրիա)
Սելլա Թնճուկեան (Եւրոպա)
Վիգէն Թիւֆէնքճեան (Քանատա)
Տիգրան Պապիկեան (Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ)
Մանուկ Չուխաճեան (Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ)
Հրայր Պարոնեան (Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ)

 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւն (2014 Մայիս-2018 Մայիս)

Մկրտիչ Մկրտիչեան՝ ատենապետ (Լիբանան)
Մկրտիչ Եափուճեան՝ փոխ ատենապետ (Լիբանան)
Թամար Գապագեան-Հաշէօլեան՝ ատենադպիր (Լիբանան)
Կարօ Պայթարեան՝ գանձապահ (Լիբանան)
Գալուստ Խտըշեան՝ հաշուապահ (Լիբանան)
Վաչէ Փափազեան (Լիբանան) 
Վարանդ Ալեքսանտրեան (Լիբանան)
Սպարտակ Ղարաբաղցեան (Հայաստան)
Կարօ Մանճիկեան (Սուրիա)
Աննա Յովհաննէսեան (Եւրոպա)
Վիգէն Թիւֆենքճեան (Քանատա)
Վիգէն Եագուպեան (Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ)
Հրայր Պարոնեան (Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ)

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (2010 Մայիս -2014 Մայիս)

Վաչէ Փափազեան՝ ատենապետ – Լիբանան 
Մկրտիչ Եափուճեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան 
Վերա Կոստանեան՝ ատենադպիր – Լիբանան
Կարօ Պայթարեան՝ գանձապահ – Լիբանան 
Սիմոն Հասըրճեան ՝ Հաշուապահ – Գանատա 
Վիգէն Եագուպեան՝ խորհրդական – Արեւմտեան Ամերիկա 
Մարտիկ Տէմիրճեան՝ խորհրդական – Լիբանան 
Մասիս Պաղտասարեան՝ խորհրդական – Հայաստան
Վահէ Ժամագործեան՝ խորհրդական – Սուրիա 
Վարանդ Ալեքսանտրեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Սուրէն Սարգիսեան՝ խորհրդական – Լիբանան

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (2006 Ապրիլ -2010 Ապրիլ)

Մկրտիչ Մկրտիչեան՝ ատենապետ – Լիբանան
Վաչէ Փափազեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան
Մկրտիչ Եափուճեան՝ ատենադպիր – Լիբանան
Անդրանիկ Մըսըրլեան՝ գանձապահ – Լիբանան 
Սարգիս Արմէնեան՝ Հաշուապահ- Լիբանան 
Եդուարդ Մսըրլեան՝ խորհրդական – Արեւմտեան Ամերիկա 
Մարտիկ Տէմիրճեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Մասիս Պաղտասարեան՝ խորհրդական – Հայաստան
Վահէ Ժամագործեան՝ խորհրդական -Սուրիա
Սիմոն Հասըրճեան՝ խորհրդական – Գանատա
Սուրէն Սարգիսեան՝ խորհրդական – Լիբանան

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (2002 Մարտ-2006 Ապրիլ)

Մկրտիչ Մկրտիչեան՝ ատենապետ – Լիբանան
Վարանդ Ալեքսանտրեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան
Գեղանի Էթիեմեզեան՝ ատենադպրուհի – Լիբանան
Անդրանիկ Մըսըրլեան՝ գանձապահ – Լիբանան
Սարգիս Արմէնեան՝ հաշուապահ – Լիբանան
Սեդրակ Պալեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Սելլա Թնճուկեան՝ խորհրդական – Անգլիա
Վրէժ – Արմէն Արթինեան՝ խորհրդական – Գանատա      
Եդուարդ Մսըրլեան՝ խորհրդական – Արեւմտեան Ամերիկա
Ռուբէն Յովսէփեան՝ խորհրդական – Հայաստան
Յակոբ Պալեան՝ խորհրդական – Ֆրանսա

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (1998 Սեպտեմբեր-2002 Մարտ)

Յակոբ Եափուճեան՝ ատենապետ – Լիբանան
Նազօ Գարագաշեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան, Արեւելեան Ամերիկա
Մանուշակ Պոյաճեան՝ ատենադպրուհի – Լիբանան
Բժ. Յովհաննէս Թասլաքեան՝ գանձապահ – Լիբանան
Բժ. Կարպիս Հարպոյեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Դոկտ. Հրաչ Հաճէթեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Սելլա Թնճուկեան՝ խորհրդական – Անգլիա
Վրէժ – Արմէն Արթինեան՝ խորհրդական – Գանատա
Հրաչ Սիմոնեան՝ խորհրդական – Արեւմտեան Ամերիկա
Ասատուր Պօղոսեան՝ խորհրդական – Սուրիա
Ռուբէն Յովսէփեան՝ խորհրդական – Հայաստան

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (1994 Սեպտեմբեր-1998 Սեպտեմբեր)

Յակոբ Եափուճեան՝ ատենապետ – Լիբանան
Կարպիս Հարպոյեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան
Գեղանի Էթիեմեզեան՝ ատենադպիր – Լիբանան
Մեթր Ժագ Չուխատարեան՝ գանձապահ – Լիբանան
Վարանդ Ալեքսանտրեան՝ խորհրդական – Լիբանան 
Տոքթ. Վազգէն Տէր Գալուստեան՝ խորհրդական – Գանատա
Տոկտ. Հրաչ Հաճէթեան՝ խորհրդական – Լիբանան 
Տոքթ. Հրանդ Մարգարեան՝ խորհրդական – Արեւելեան Ամերիկա
Տոքթ. Արմենակ Եղիայեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Վարուժան Տէմիրճեան՝ խորհրդական – Արեւմտեան Ամերիկա
Նուպար Մելիքեան՝ խորհրդական -Սուրիա

 

Կեդրոնական Վարչութիւն (1990 Հոկտեմբեր-1994 Սեպտեմբեր)

Տոքթ. Եղիկ Գոնեալեան՝ ատենապետ – Ամերիկա
Կարպիս Հարպոյեան՝ փոխ ատենապետ – Լիբանան
Տոքթ. Հրանդ Մարգարեան՝ ատենադպիր – Ամերիկա
Գեղանի Էթիեմեզեան՝ փոխ ատենադպիր – Լիբանան
Մեթր Ժագ Չուխատարեան՝ գանձապահ – Լիբանան
Գուրգէն Գասապեան՝ գանձապահ – Ամերիկա
Մարգար Շարապխանեան՝ խորհրդական – Գանատա
Տոքթ. Վազգէն Տէր Գալուստեան՝ խորհրդական – Գանատա
Տոքթ. Արմենակ Եղիայեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Վարանդ Ալեքսանտրեան՝ խորհրդական – Լիբանան
Նուպար Մելիքեան՝ խորհրդական – Սուրիա