Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Խնամակալ Մարմին

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Թամար Տէր Պետրոսեան

 • Թամար Տէր Պետրոսեան
 • Սիւզի Սեմերճեան
 • Շաղիկ Խիւտավերտեան
 • Սիլվա Փափազեան
 • Փաթիլ Եսայեան
 • Վաչէ Նաճարեան
 • Սեւակ Փանոսեան
 • Քրիստ Լիպարեան
 • Վիգէն Աշգարեան

 

Համազգայինի Հիմնադրամներու Մարմնին (ՀՀՄ) 

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչներ՝ Սեպուհ Այնթապլեան եւ Հրայր Գէորգեան

Լիբանանի անդամներն են՝

 • Ստեփան Տէր Պետրոսեան
 • Վահան Գասարճեան
 • Արամ Պոսնոյեան

 

Համազգայինի Հրատարակչական յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Հրայր Գէորգեան

 • Կարօ Յովհաննէսեան
 • Շաղիկ Մկրտիչեան
 • Վերա Կոստանեան
 • Սալբի Քիւրքճեան
 • Ժաք Յակոբեան
 • Արփի Համբարեան
 • Յարութիւն Պէրպէրեան
 • Վիգէն Թիւֆէնքճեան
 • Լեւոն Շառոյեան

 

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Զաքար Քէշիշեան

 • Հուրի Գարաճրճեան
 • Քարլա Թիւթիւնճեան
 • Միսաք Թերզեան
 • Րաֆֆի Թոքաթլեան
 • Թալին Փոլատեան
 • Ալին Օհանեան

Համազգայինի Եւրոպայի ուսանողական հաւաքի (Եութլինքս) յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Յասմիկ Շահինեան

 • Արա Բարսեղեան
 • Իշխան Սէմէրճեան
 • Տայք Քոնճա
 • Արին Թաշճեան
 • Սարհատ Հանտեան