Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Խնամակալ Մարմին

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Մկրտիչ Մկրտիչեան

 • Թամար Տէր Պետրոսեան
 • Սիւզի Սեմերճեան
 • Շաղիկ Խիւտավերտեան
 • Սիլվա Փափազեան
 • Փաթիլ Եսայեան
 • Վաչէ Նաճարեան
 • Սեւակ Փանոսեան

 

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարանի խնամակալ մարմին

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Սեպուհ Այնթապլեան

 • Պետիկ Սապունճեան
 • Վարանդ Ալեքսանտրեան
 • Կարպիս Մխճեան 

 

Համազգայինի Հրատարակչական յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Սեպուհ Այնթապլեան

 • Կարօ Յովհաննէսեան
 • Շաղիկ Մկրտիչեան
 • Վերա Կոստանեան
 • Սալբի Քիւրքճեան
 • Ժաք Յակոբեան

 

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Սեպուհ Այնթապլեան

 • Սագօ Արմէնեան
 • Հուրի Գարաճրճեան
 • Քարլա Թիւթիւնճեան
 • Ժանէթ Եափուճեան
 • Միսաք Թերզեան
 • Րաֆֆի Թոքաթլեան
 • Լոլա Պէօյիւքեան
 • Թալին Փոլատեան
 • Ալին Օհանեան