Համազգայինի Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւնը ունի հետեւեալ մասնաճիւղերը.

ա.- «Գէորգ Կառվարենց» (Աթէնք), որ հիմնուած է 1999ի Մայիսին եւ կը հաշուէ 100 անդամ:

բ.- «Յովհաննէս Շիրազ» (Գոքինիա), որ հիմնուած է 1999ի Մայիսին եւ կը հաշուէ 80 անդամ:

գ.- «Ղազարոս Սարեան» (Թեսաղոնիկէ), որ հիմնուած է 1980ին եւ ունի 100 անդամ:

դ.- «Սիամանթօ» (Քսանթի), հիմնուած՝ 2001ի Յունուարին. ունի 50 անդամ:

ե.- «Արամ Խաչատուրեան» (Ալեքսանտրուպոլիս), հիմնուած՝ 2001ի Մարտին. ունի 60 անդամ:

զ.- «Պարոյր Սեւակ» (Սերէս), հիմնուած՝ 2002ի Փետրուարին. ունի 75 անդամ:

Համազգայինը ունի հետեւեալ խումբերն ու յանձնախումբերը.

«Յակոբ Փափազեան» երգչախումբը ունի 26 անդամ: Խմբավարն է Ռուզաննա Գրիգորեան:

«Մեղրի» փոքրերու երգչախումբը ունի 25 անդամ: Խմբավարն է Գոհար Սպարդալեան:

«Նայիրի», «Նանօր» եւ «Մարալօ» երեք մակարդակերու պարախումբերը ունին 90 անդամներ: Պարուսոյցն է Յովհաննէս Խաչիկեան:

Թատերախումբը ունի 15 անդամ:

Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւնը ունի շուրջ 465 անդամներ. իր մասնաճիւղերով, երգչախումբերով եւ պարախումբերով բեմ կը բարձրացնէ մօտ155 անդամներ:

Email: derbab@hotmail.com
hamazkayin@vivodinet.gr