Համազգայինի Մոնթէվիտէօ-ի Մեկուսի Կազմը հիմնուած է 1978ին: Անդամներու մօտաւոր թիւն է շուրջ 10:

Կազմը ունի «Շիրազ» պարախումբը:

Website: www.vramian.com

Email: bhsesamo@yahoo.com