Համազգայինի Վալանսի Լեւոն Շանթ մասնաճիւղը հիմնադրուած է Սեպտեմբեր 2003ին: Ներկայիս մասնաճիւղը կը գործէ վարչութեամբ եւ երկու անդամներով: Մասնաճիւղը ունի աշխոյժ գործունէութիւն: Վարչութիւնը զանազան առիթներով կը կազմակերպէ ձեռնարկներ՝ գրական երեկոյ, դասախօսութիւն, ասմունքի երեկոյ, թատրոն,երգահանդէս, խրախճանք, եւայլն…:

Email: maralchant@hotmail.com