Յարգարժան  ռեկտոր պարոն… Մեծայարգ նախարարներ, գիտաժողովի յարգելի մասնակիցներ, սիրելի հիւրեր,

Այսօր Արցախի մայր բուհի հիւրընկալ յարկի ներքոյ գումարուող այս պատկառելի գիտաժողովին հաւաքուել ենք գիտական, արդիական մօտեցումներով,   նոր հայեացքով  քննելու եւ  արժեւորելու  Արցախում պետականութեան վերակերտման գործընթացը:

Կարեւոր եւ յատկանշական յոբելեանների այս տարում, երբ աշխարհասփիւռ հայութիւնը, Մայր Հայաստանն ու Արցախ աշխարհը տօնում են Առաջին հանրապետութեան 100 ամեակը, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան հիմնադրման 90 ամեակը, յատկանշական առիթ է անդրադառնալ եւ գիտական հայեացք ուղղել մեր ազգային-ազատագրական շարժմանը, այն գոյապայքարին, որ Արցախահայութիւնը սկսեց դեռեւս 100 տարի առաջ եւ իր իմաստով անկախական այդ շարժումը բերեց Արցախի Հանրապետութեան հռչակմանը:

Լիայոյս եմ, որ Գիտական այսպիսի համաժողովներն ու նիստերը,  որոնք ուղղուած են մեր անկախ պետութեան կազմաւորման, դրա պատմաիրաւական հիմքերի քննութեանը, այն բարդ ու դժուարին հարցերին, որոնք մեր ժողովուրդը ստիպուած է եղել լուծել այս բոլոր տարիների ընթացքում, հանդիսանում են այն կարեւոր փորձերը, որոնք պէտք է լինեն Արցախում պետականութեան վերակերտման գործընթացի գիտական ընկալման հիմքում:

Համոզուած եմ, որ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան եւ Արցախի պետական համալսարանի գործակցութեամբ իրականացուող այս գիտաժողովը կը դառնայ ամուր եւ բեղումնաբեր  գործակցութեան կարեւոր սկիզբ: Համոզուած ենք նաեւ, որ  այս գործակցութիւնը գալիս է հաստատուն քայլերով հիւսելու Հայաստան–Արցախ-Սփիւռք հոգեւոր եւ մշակութային վերամիաւորման թելերը: Այս եւ նման գիտաժողովների անցկացման փաստը մեր միասնականութեան եւ դրա հիմքում ընկած նոյն  հոգեւոր վերընձիւղման եւ դրա զարգացման շարունակականութեան արդիւնքն է:

Կարեւորելով Արցախի պետականութեան վերակերտման 100 ամեակին նուիրուած այս այս բարձր մակարդակի գիտաժողովը՝  Համազգայինի Կենտրոնական վարչութեան անունից ողջունում եմ  գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին,  ցանկանում արդիւնաւէտ աշխատանք:

Համազգայինի Կենտրոնական Վարչութիւն