Մինաս Խաչատուրեան
Յակոբ Պալըգճեան
Ստեփան Եսայեան
Սարգիս Մալխասեան
Սեդրակ Պալըգճեան