Դեկտեմբեր 2015-ին, Փարիզի արուարձան Իսի-լէ-Մուլինոյի Թարգմանչաց Վարժարանը, վերանուանուելով Համազգային-Թարգմանչաց Վարժարան՝ կը միանայ Համազգայինի կրթական հաստատութիւններու ծրագրին:

Համազգային-Թարգմանչաց Վարժարանի աշակերտութեան թիւը կը հասնի 106-ի, իսկ տնօրէնն է Թիմա Բուարօ:

Կայքէջ՝ www.hamaskaine-tarkmantchatz.fr

Հասցէ՝ Համազգային-Թարգմանչաց վարժարան 19-27, սանդիէ տէ էբինէթ 92130 Իսի-Լէ-Մուլինօ Ֆրանսա

Հեռաձայն՝ 01 46 45 60 55

Ֆաքս՝ 01 46 45 11 27

Ե-նամակ`  ecole.tarkmantchatz@gmail.com