Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան- հրատարակչատունը, գրատարածը, գրախանութը եւ. «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահը կը գտնուին Պուրճ Համուտ, «Շաղզոյեան Կեդրոն»: Այս կառոյցներուն տնօրէնն է Յակոբ Հաւաթեան:

Հասցէ՝
Shaghzoyan Center
Ground Floor
Harboyan Street
Bourj Hammoud, Lebanon
P.O. Box: 80-1096

Հեռաձայն՝
տպարան՝ 961 1 241263
ցուցասրահ՝ 961 1 241262
Ֆաքս՝ 961 1 260329

Ե-նամակ՝
Տպարան՝ imphamaz@hamazkayin.com
Ցուցասրահ՝artgallery@hamazkayin.com