Տարի Թատերախաղ Հեղինակ Բեմադրիչ Վայր
1942 ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ Լ.Շանթ Գ. Իփէկեան Պէյրութ
1943 ՊԷՊԷՔՍ Հէննիքըն Բ. Փափազեան Պէյրութ
1944 ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ Լ.Շանթ Գ. Իփէկեան Պէյրութ
1945 ԿԱՅՍՐ Լ.Շանթ Գ. Իփէկեան Պէյրութ
1946 ՓՐՈՖ. ՔԼԵՆՈՎ Ք. Պրամսըն Բ. Փափազեան Պէյրութ
1947 ՓՐՈՖ. ՔԼԵՆՈՎ Ք. Պրամսըն Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
1948 ՔՆՆԻՉԸ Ն. Վ. Կոկոլ Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
1949 ՀԵՂԵՂԸ Մ. Հալպէ Գ. Իփէկեան Պէյրութ
1950 ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԹՇՆԱՄԻՆ Հ. Իբսէն Գ. Իփէկեան Պէյրութ
1951 ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸ Մ. Փանեոլ Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
Թրիփոլի
Դամասկոս
Հալէպ
1952 ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ Լ.Շանթ Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
1953 ՊՂԱՏՈՆԻ ԶՈՀԸ (ճազ) 

ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸ

Մ. Փանեոլ 

Մ. Փանեոլ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Գահիրէ
Գահիրէ
1954 ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

ՔՆՆԻՉԸ

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ

Լ.Շանթ

Ն. Վ. Կոկոլ 

Յ. Պարոնեան

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Գահիրէ
Դամասկոս
Գահիրէ
Պէյրութ
Դամասկոս
Գահիրէ
1955 ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՔՆՈՔ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
Լ.Շանթ
Ժ. Ռոմէն
Ռ.Ֆերտինան
Յ. Պարոնեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Պէյրութ
Պէյրութ
1956 ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Լ.Շանթ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Թրիփոլի
Պ. Համուտ
1957 ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ 

ՓԱՌՔԻ ՎԱՇԽԱՌՈՒՒՆԵՐԸ 

ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ

Րաֆֆի 

Մ. Փանեոլ 

Ռ.Ֆերտինան

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պաղտատ
Պաղտատ
Պէյրութ
Պաղտատ
1958 ՅՈՒԴԱ ԿՈՉԵՑԵԱԼ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Ք. Ա. Փիւժէ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
1959 ՊԷՊՕ
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
ՇՂԹԱՅՈՒԱԾ
ՏՈՒՆ \’ ՓԵՍԱՅ
Սունդուկեան
Րաֆֆի
Լ.Շանթ
Ռ.Ֆերտինան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Թեհրան
Թեհրան
Թեհրան
Այնճար
1960 Գ. ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԵՒ ՍՄԲԱՏ Բ.
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
Ն. Պէշիկթաշլեան
Րաֆֆի
Յ. Պարոնեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Հալէպ
Այնճար
1961 ՔԱՈՍ Շիրվանզադէ Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
1962 ՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ
ՊՂԱՏՈՆԻ ԶՈՀԸ ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ
Լ.Շանթ
Մ. Փանեոլ Րաֆֆի
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Նիկոսիա
Դամասկոս
Պէյրութ
Նիկոսիա
1963 ԿԱՐԱՊԻ ԵՐԳԸ
ՕՍԳԱՐՀԻՆ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐ
Ժ. Արիստակեան
Ք. ՄանիէԼ.Շանթ
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան Ժ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Պէյրութ
Պ. Համուտ
Դամասկոս
Զահլէ
Թեհրան
Թեհրան
1964 ՕՍԳԱՐ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԹՇՆԱՄԻՆ
ՀԱՐՑԱՔՆՆԻՉԸ

Ք. Մանիէ 

Հ. Իբսէն
Ժ. Պ. Փրեսթլի

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան
Ժ. Սարգիսեան

Հալէպ
Էշրէֆիէ
Թրիփոլի
Պէյրութ
Պէյրութ
1965 ՀԱՐՑԱՔՆՆԻՉԸ 

ԵՍԻ ՄԱՐԴԸ

Ժ. Պ. Փրեսթլի 

Լ.Շանթ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան

Թրիփոլի
Էշրէֆիէ
Պ. Համուտ
1966 ԽՆԴՈՒՔԻ ԵՐԵԿՈՅ

ՊԱՏՈՒԻ ՎԱՅԵԼՔԸ

Յ. Պարոնեան
Ա. Արփիարեան
Ն. Պէշիկթաշլեան Լ. Փիրանտելլօ
Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պ. Համուտ
Էշրէֆիէ
Շթորա
Պէյրութ
1967 ՓՇԱԾԱՂԻԿ Կրէտի եւ Պարիլլէ Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
1968 ԵՍԻ ՄԱՐԴԸ 

ՓՇԱԾԱՂԻԿ Պ
ԱՏՈՒԻ ՎԱՅԵԼՔԸ 
Ո՞ՐՆ Է ՃՇՄԱՐԻՏԸ

Լ.Շանթ 

Կրէտի եւ Պարիլլէ 
Լ. Փիրանտելլօ 
Լ. Փիրանտելլօ

Ժ. Սարգիսեան

Ժ. Սարգիսեան 
Ժ. Սարգիսեան 
Ժ. Սարգիսեան

Թեհրան
Պէյրութ
Էշրէֆիէ
Թրիփոլի
Թեհրան 
Թեհրան
Պէյրութ
1969 ԺԱՆ-ԿԱՊՐԻԷԼ ՊՈՐԿՄԱՆ
ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸԿԱՅՍՐ ՕՍԳԱՐ
Հ. Իբսէն
Րաֆֆի Լ.ՇանթՔ. Մանիէ
Ժ. Սարգիսեան
Ժ. ՍարգիսեանԺ. ՍարգիսեանԺ. Սարգիսեան
Պէյրութ
Ֆրեզնօ
Լոս Անճելըս
Ս. Ֆրանսիսքօ
Մոնթրէալ
Թօրօնթօ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Լոս Անճելըս
Մոնթրէալ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Նիւ Եորք
Պէյրութ
Լոս Անճելըս
Մոնթրէալ
Թօրօնթօ
Տիթրոյիթ
Պոսթըն
Նիւ Եորք
1970 ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ

ՕՍԳԱՐ

ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

Րաֆֆի

Ք. Մանիէ

Լ.Շանթ

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Պուէնոս Այրէս
Մոնթէվիտէօ
Սան Փաուլօ
Նիկոսիա
Պէյրութ
Պուէնոս Այրէս
Մոնթէվիտէօ
Սան Փաուլօ
Պուէնոս Այրէս
1971 ԻՆԿԱԾ ԲԵՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

ՈՍԿԻ ԱՔԱՂԱՂԸ

Լ.Շանթ 

Րաֆֆի

Ժ. Սարգիսեան 

Ժ. Սարգիսեան

Պէյրութ
Թեհրան
Թեհրան
Նոր Ջուղա
1972 ԵՐԵՔ ՄԱՆՉ, ՄԷԿ ԱՂՋԻԿ Ռ.Ֆերտինան Ժ. Սարգիսեան Պէյրութ
Թրիփոլի
Դամասկոս
Հալէպ
Այնճար
Նիկոսիա
Քեսապ