Համազգային ArtLinks Երիտասարդական Ցանցի հաւաքները կը շաղկապեն Հիւսիսային Ամերիկայի հայկական մշակոյթով խանդավառ երիտասարդները՝ ընտրանի հայ արուեստագէտներու հետ։ ArtLinks Ցանցի աշխատանոցները մասնակիցներուն կը տրամադրեն երկխօսութեան միջավայր մը համբաւաւոր հայ արուեստագէտներու հետ, որոնք կու գան ստեղծագործական գրականութեան, երաժշտութեան, թատրոնի, պարարուեստի, սինեմայի, լրագրութեան եւ նոր քարոզչական միջոցներու բնագաւառներէն:

For more information, visit