Համազգայինի Եւրոպայի Ուսանողական Հաւաքը, երրորդը իր տեսակին մէջ, կը համալրէ Համազգայինի երիտասարդական ծրագիրներու շարքը։ Այս ծրագրին միջոցով, հայ երիտասարդը (18-28 տարեկան) կը պեղէ իր ինքնութիւնը եւ կը ծանօթանայ հայկական մշակոյթին։ Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի եւ Արթլինքսի մեծ յաջողութիւններէն ետք, 2018-ին կազմակերպեցինք Եւրոպայի Երիտասարդական Հաւաքը՝ ծրագիր մը, որ հայ երիտասարդութեան առիթ կ՛ընծայէ իրենց նմանողներու հետ կապեր ստեղծելու, միասնաբար բացայայտելու համար իրենց հասարակաց հայկական ինքնութիւնը եւ ծանօթանալու ժամանակակից հայ երիտասարդ արուեստագէտներու եւ մտաւորականներու հետ։

For more information, visit