Համազգայինի Ուսանողական Մշակութային Հաւաքը (Ֆորումը) ծնունդ առաւ 1994ին, Համազգայինի Բ. Ընդհանուր Ժողովին կողմէ, Ծաղկաձորի մէջ, Հայաստան: Հիմնական նպատակը հայ համալսարանական ուսանողներու կամրջումն էր: Այլ խօսքով՝ ի մի հաւաքել հայ համալսարանականները հայկական մթնոլորտի մը մէջ, տալ անոնց՝ անցեալն ու ներկան, պատմութեան եւ աւանդութիւններուն հետ՝ մեր բարդ իրականութիւնը, մշակոյթի արժէքներուն հետ զանոնք պահպանելու մտահոգութիւններն ու կարելիութիւնները, հայ երիտասարդին դիմագրաւած ընկերային եւ ազգային խնդիրները եւ վերջապէս հայ համալսարականին՝ հայութեան նկատմամբ իր պարտականութիւնները:

For more information, visit