Համազգայինի շրջաններ եւ հաստատութիւններ 

Համազգայինի ԱՄՆ Արեւմտեան շրջան
Համազգայինի ԱՄՆ Արեւելեան շրջան
Համազգայինի Սուրիոյ շրջան
Համազգայինի Անի պարախումբ, Քալիֆորնիա
Համազգայինի Գանատայի շրջան
Համազգայինի Պոսթընի մասնաճիւղ
Համազգայինի Լիւսի Թիւթիւնճեան ցուցասրահ
Համազգայինի Արշակ եւ Սօֆի Գոլըստըն Ճեմարան (Աւստրալիա)
Համայ՚զգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարան (Լիբանան)
Համազգայինի Մարսէյի Ճեմարան

Հայկական կազմակերպութիւններ

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն (Հ.Յ.Դ)
Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն (Հ.Մ.Ը.Մ.)
ՀՄԸՄ Գանատա
Արմինիա ֆոնտ
Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն (Հ.Բ.Ը.Մ.)
Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն (Աւստրալիա)
Ամերիկայի Հայ Դատի Գրասենեակ
Հայ Օգնութեան Միութիւն (Հ.Օ.Մ.)
Գերմանահայկական Միութիւն (Գերմանիա)
ՆԱՐՕՏ Հայկական մանկական Մշակութային Հաստատութիւն
Պոլսահայ Միութիւն (Լոս Անճելըս)
Շեն Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպութիւն

Հայկական խորհրդատուական եւ տեղեկութիւններու կեդրոն 
Ուորլըտ Վիժըն ­ Հայաստան
ՄԱԿ­ի Ծրագրերու իրականացում Հայաստանի մէջ 

Հիմնադրամ
Հայ Մշակութային Արարատ Կազմակերպութիւն (Իրան)

Հայկական մամուլ եւ մետիա

Ազդակ
Վանայ Ձայն
Ասպարէզ
Ալիք
Հորիզոն շաբաթաթերթ
Կիպրահայեր
Հայրենիք
Երկիր
Եռագոյն
Ապառաժ
Դրօշակ
Ֆրանս Արմենի
Արձագանգ
Ռիփորթ Էյ Էմ
Ազատ Օր
Թերթ Էյ Էմ
Արմինյըն Ռիվիու
Արմենիա
Ազդարար
Տիարիօ Արմենիա
Ֆաքթոր 301

Այլ

ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւն
Էլեքտրոնային Գրադարան
Հայերն Այսօր
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան­­
Արեւմտահայաստանի եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիրութեան Կեդրոն
Մատենադարան 
ԹՈՒՄՈ Ստեղծարար Տեխնոլոգիաների Կենտրոն
Երեւանի Պետական Համալսարան
Սարդարապատ գրատուն
Յովնանեան վարժարան
ԵՊՀ Հայագիտութիւն-Մագիստրոսական ծրագիր