Ատենապետ հեռաձայնի թիւ Ե-Նամակ
Աւստրալիա Հերոս Գրիգորեան australia@hamazkayin.com
Մարսէյ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ secretariat.hamaskaine@wanadoo.fr
Հարաւային Ամերիկա - Պրազիլ Կարօ Յովհաննէսեան 0055 11 961771609 hamazkayinsp@gmail.com
ԱՄՆ Արեւելեան Արեւիկ Գաբրիէլեան 001 347 840 0963 east@hamazkayin-usa.org
ԱՄՆ Արեւմտեան Քնար Գորթոշեան 001 818 621 9308 hamazkayinwr@gmail.com
Յունաստան Յուլիանա Մանուկեան 0030 697 793 0424 hamazgayingreece@gmail.com
Լիբանան Սէմ Սիմոնեան 00961 3574325 lebanon@hamazkayin.com
Գանատա Թամար Շահինեան 001 514 913 6767 regional@hamazkayin.ca
Կիպրոս Արթօ Դաւիթեան 00357 99 633715 cyprus@hamazkayin.com
Շուէտ Համօ Երեցեան 0046 70 7765350 hamazkayinsweden@gmail.com
Լոնտոն Հրաչ Պօղոսեան 0044 7913 248987 events@hamazkayin.org.uk
Փարիզ Հերա Թոսունեան 0033 637437515 navasti@wanadoo.fr
Հօ տը Սէն - Փարիզ Յասմիկ Շահինեան 0033 661 431765 hasmig.chahinian@gmail.com
Վալանս Մարալ Հարպոյեան 0033 672 771517 valence@hamazkayin.com
Սուրիա Մարալ Տիքպիքեան 00963 932 679 338 hamazkayin.sy@gmail.com
Պուլկարիա rupenian75@yahoo.com
Մոսկուա Արթուր Փայտեան 007 968 654 44 59
Քուէյթ Տիգրան Պայաթեան 00965 6643 6668 kuwait@hamazkayin.com
Ատենապետ հեռաձայնի թիւ իմէյլ
Աւստրալիա Հերոս Գրիգորեան australia@hamazkayin.com
Մարսէյ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ secretariat.hamaskaine@wanadoo.fr