Անուն Քաղաք Տարի Հատոր Էջերու թիւ Էջերու գումար
Ազատամարտ Թիֆլիս 1917-1918 1 150 150
Ազատամարտ   1909-1914      
Ազդարար Պոլիս 1926-1943 16 350 5600
Ազդարար Պէյրութ 1944-1953 11 350 3850
Ազդարար Պոլիս 1926-1953      
Այգ Պէյրութ 1953-1974 44 250 11000
Աշխատաւոր   1919-1920 3 200 600
Ալիք Թեհրան 1943 13 450 5850
Ալիք Թիֆլիս 1906      
Ալիք Սելանիկ 1923-1927      
Արաքս   1927-1929      
Արեւ   1914-1918      
Արեւելք   1898-1899 2 400 800
Արեւելք Հալէպ 1946-1956 19 400 7600
Արեւմուտք Փարիզ 1947-1952 4 150 600
Արձագանգ   1908-1909      
Արմենիա Մարսէյ 1907-1922      
Արմենիա Արժանթին 1956-1957 2 250 500
Արշալոյս Զմիւռնիա 1841-1851 12 400 4800
Աւետիս   1924-1925      
Բիւզանդիոն Պոլիս 1897-1908 9 250 2250
Գործ Թիֆլիս 1909      
Զուռնա   1911-1912      
Ժամանակ Թիֆլիս 1906-1907      
Ժայռ ՀՅԴ Թիֆլիս 1907-1911      
Ժողովուրդի Ձայնը   1920-1924      
Իրաւունք Վառնա 1896-1911      
Լուսաբեր   1905-1912      
Խարիսխ Թիֆլիս 1907      
Ծաղիկ Պոլիս 1902 1 300 300
Հայրենիք   1919-1960 23 400 9200
Հորիզոն Թիֆլիս 1914-1918 6 350 2100
Ճակատամարտ Պոլիս 1919 1 300 300
Ճակատամարտ   1924 2 150 300
Ճակատամարտ   1919-1924      
Մանզումէի էֆքիար Պոլիս 1869 1 300 300
Մանզումէի էֆքիար Պոլիս 1905 8 300 2400
Մասիս Պոլիս 1898 1 300 300
Մշակ Թիֆլիս 1914-1917 4 600 2400
Յառաջ   1919-1920 1 300 300
Յառաջ Փարիզ 1956-1959 6 400 2400
Յուսաբեր Գահիրէ 1923-1959 43 400 17200
Յուսաբեր   1919-1922      
Ռազմիկ   1908-1909 3 150 450
Փունջ Պոլիս 1895-1900 1 450 450
Անուն Քաղաք Տարի Հատոր Էջերու թիւ Էջերու գումար