ՆկարԹուականԱնուն եւ բացատրութիւն
2000Եղիկ Գոնեալեան, Հայ հասարակական կեանքի եւ յատկապէս` Համազգայինի ծիրէն ներս իր նուիրեալ աշխատանքին համար
2000Զեփիւռ Շանթ, Համազգայինի ճամբով հայկական թատրոնին իր երկարամեայ ծառայութեան համար.
kourken2002Գուրգէն Ասատուրեան,Կրթական եւ մշակութային գործին իր նիւթական օժանդակութեան համար.
2002Կարպիս Ափրիկեան, Հայկական երաժշտութեան մարզէն ներս իր կատարած ներդրումներուն համար.
2002Վարուժան Խտըշեան, Հայկական թատերական բեմին իր տաղանդաշատ ներդրումին համար.
2002Լուսին Մալիքեան, Համազգայինի ճեմարաններուն մէջ իր տասնամեակներու ծառայութեան համար.
9 Մարտ 2003Պօղոս Սնապեան, Իր գրական բեղուն արտադրութեան կից` բծախնդրութեամբ «Բագին»ի խմբագիրի պաշտօնը վարած ըլլալուն համար.
9 Մարտ 2003Արփինէ Փեհլիվանեան, Մօտաւորապէս յիսուն տարիներ հայկական երաժշտութեան զարգացումին եւ հայ երգի տարածումին նպաստած ըլլալու համար.
20 Մարտ 2003Արշակ Գոլըստըն, Հայկական դպրութեան ամրապնդման ի խնդիր իր կատարած իշխանական նուիրատուութիւններուն համար.
19 Հոկտեմբեր 2003Փրո‎ֆ. Րիչըրտ Յովհաննիսեան, Իր պատմագիտական վաւերական ուսումնասիրութիւններու ճամբով հայութեան եւ Համազգայինի գաղափարներու իրաւացիութեան գիտական հաստատման նպաստած ըլլալուն համար.
1 Նոյեմբեր 2003Փրոֆ. Վարդան Գրիգորեան, Համազգայինի եւ Ճեմարանի անունը միջազգային ճառագայթումի արժանացած իր ակադեմական-վարչական աշխատանքներու ընդմէջէն բարձր պահած ըլլալուն համար.
29 Փետրուար 2004Սօս Սարգսեան, Հայկական բեմին եւ ‎ֆիլմարուեստին միջոցով հայրենի հասարակութեան ազգային ոգի ներշնչած ըլլալուն համար.
6 Յունիս 2004Յակոբ Բաստրմաճեան, Հայ կրթութեան եւ մշակոյթի մարզերէն ներս իր երկարամեայ ու անսակարկ նիւթական եւ բարոյական ծառայութեան համար
shake6 Յունիս 2004Շաքէ Տէր Մելքոնեան-Մինասեան, Հանրային, մշակութային եւ գրական ասպարէզներու մէջ իր երկարամեայ ծառայութեան համար.
22 Մայիս 2004Ատրինէ Գարագաշեան, Համազգայինի կրթական հաստատութիւնները հետեւողական կերպով իր գուրգուրանքին առարկայ դարձուցած ըլլալուն համար.
1 Սեպտեմբեր 2004Փրոֆ. Արա Մանաշ, Տասնամեակներ շարունակ Համազգայինի ճամբով հայ երաժշտութեան իր ծառայութեան համար.
1 Սեպտեմբեր 2004Փրոֆ. Վահագն Տատրեան, Հայոց ցեղասպանութեան մասին պատմական իր բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններով եւ հրատարակութիւններով ճշմարտութեան հաստատման եւ սփռումին շօշափելի կերպով նպաստած ըլլալու համար.
Suzy-300dpi1 Սեպտեմբեր 2004Սիւզի Բարսեղեան - Դարբինեան, Հանդիսանալով Համազգայինի Անի պարախումբի հիմնադիրներէն` երեսուն տարի շարունակ հայ երիտասարդութեան հայկական պարարուեստը փոխանցելու իր անխոնջ ճիգին համար.
Yeghia-300dpi1 Սեպտեմբեր 2004Եղիա Հաշօլեան, Հանդիսանալով Համազգայինի°°Անի°° պարախումբի հիմնադիրներէն` երեսուն տարի շարունակ հայ երիտասարդութեան հայկական պարարուեստը փոխանցելու իր անխոնջ ճիգին համար.
Nerses18 Դեկտեմբեր 2005Ներսէս Նալպանտեան, Հայ կրթութեան եւ մշակոյթին երկարամեայ իր անսակարկ նիւթական եւ վարչական ծառայութեան համար.
Massi Portret27 Յունուար 2006Մասիս Արարատեան, Ծաղրանկարչութեան ճամբով հայ մամուլին երկարամեայ իր ծառայութեան համար.
dinanian9 Դեկ. 2006Դոկտ. Ժիրայր Տինանեան, Հայ կրթութեան եւ մշակոյթին երկարամեայ իր նիւթական եւ վարչական ծառայութեան համար.
9 Դեկ. 2006Փիեռ Ղազարեան, Հայ կրթութեան եւ մշակոյթին երկարամեայ իր անսակարկ նիւթական եւ բարոյական ծառայութեան համար.
25 Յունիս 2007Երուանդ Երկանեան, Համազգայինի Լիբանանի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտանոցի տնօրէնի իր հանգամանքով երկար տարիներ հայ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն հայկական երաժշտութիւնն ու արժէքները փոխանցելու իր անխոնջ ճիգին համար.
Ապրիլ 2008Արթօ Դաւիթեան, երկարամեայ անսակարկ բարոյական ու գործնական թանկագին ծառայութիւն մատուցած է մշակոյթին, յատկապէս` Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական»մասնաճիւղի հիմնադրութեան եւ զարգացման մէջ իր ունեցած որոշիչ դերակատարութեամբ:
Հոկտեմբեր 2008Վաչէ Պարսումեան, երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ երաժշտութեան ծանօթացման եւ տարածման աշխատանքին:
Հոկտեմբեր 2008Վահագն Յովնանեան, երկարամեայ անսակարկ նիւթական եւ բարոյական ծառայութիւն ցուցաբերած է ի փառս հայ կրթութեան եւ մշակոյթին:
svadjianՀոկտեմբեր 2008ՐաՖՖի Սվաճեան, երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ երաժշտութեան ծանօթացման եւ տարածման աշխատանքին:
Հոկտեմբեր 2008Գրիգոր Փիտէճեան, երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ երաժշտութեան ծանօթացման եւ տարածման աշխատանքին:
Հոկտեմբեր 2008Հրանդ Մարգարեան, Համազգայինի ճամբով երկարամեայ ծառայութիւն ցուցաբերած է հանրային, մշակութային, թատերական եւ գրական ասպարէզներու մէջ:
Հոկտեմբեր 2008Լիւսի Իշխանեան, երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ երաժշտութեան ծանօթացման եւ տարածման աշխատանքին:
Hrant SemerjianՀոկտեմբեր 2008Հրանդ Սեմերճեան, երկարամեայ անսակարկ նիւթական եւ բարոյական ծառայութիւն ցուցաբերած է ի փառս հայ կրթութեան եւ մշակոյթին:
Հոկտեմբեր 2008Արսէն Սարեան, երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ երաժշտութեան ծանօթացման եւ տարածման աշխատանքին:
Հոկտեմբեր 2008Եւգինէ Ղարիպեան, Միացեալ Նահանգներու ռատիօժամի հաստատումով երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է հայ մշակոյթի եւ կրթութեան պահպանման եւ տարածման:
CARMEN PHOTO 2Հոկտեմբեր 2008Գարմէն Տէր Կարապետեան, Համազգայինի Նորսիկեան մանկապարտէզի մէջ տասնամեակներէ ի վեր իր անջնջելի դրոշմը ձգած է նոր սերունդներու դաստիարակութեան գործին մէջ:
36Հոկտեմբեր 2008Արսինէ Օշական, Երկարամեայ անսակարկ նուիրումով ծառայած է Հայ մշակոյթին եւ կրթութեան:
3 Դեկտեմբեր 2008Ալիս Գազանճեան, աւելի քան կէս դար ուսուցչութեան եւ մանկավարժութեան ճամբով անձնուիրաբար ծառայած է հայկական դպրութեան:
sir3 Դեկտեմբեր 2008Անթուան Քէհէեան, երկար տարիներ ծառայած է Հայ Ճեմարանին եւ իր անջնջելի դրոշմը ձգած Ճեմարանի նորահաս սերունդներուն վրայ:
6 Դեկտեմբեր 2008Հայկ Արսլանեան, նիւթական կարեւոր ներդումով հիմնօրէն օժանդակած է իր եւ իր եղբօր անունը կրող Ճեմարանի կառուցման:
6 Դեկտեմբեր 2008Մարգար Շարապխանեան, երկար տարիներ նուիրումով ծառայած է հայ մշակոյթին եւ դպրութեան:
16 Մայիս 2009Տօքթ. Վազգէն Տէր Գալուստեան, հայ հասարակական կեանքի եւ յատկապէս՝ Համազգայինի ծիրէն ներս իր նուիրեալ աշխատանքին համար:
16 Մայիս 2009Տօքթ. Կարպիս Հարպոյեան, հայ հասարակական կեանքի եւ յատկապէս՝ Համազգայինի ծիրէն ներս իր նուիրեալ աշխատանքին համար:
12 Նոյեմբեր 2009Լիւսի Թիւթիւնճեան, հայ մշակոյթի հանդէպ ցուցաբերած է հոգածու վերաբերմունք եւ նուիրումով աշխատած է անոր հարստացման եւ տարածման ի խնդիր:
12 Նոյեմբեր 2009Ճոն Կիւվտէրէլեան - Կիւվտէր, իր բարձրորակ եւ արժէքաւոր արուեստով եւ իբր վաստակաշատ մանկավարժ ծառայած է հայ մշակոյթի հարստացման:
Դեկտեմբեր 2009Ռուբէն Յովսէփեան, երկարամեայ ծառայութիւն ցուցաբերած է հանրային, մշակութային, ի մասնաւորի գրական ասպարէզներուն մէջ:
8 Ապրիլ 2010Զաւէն Խըտըշեան, իր իւրայատուկ արուեստով հետք ձգած է սփիւռքահայ քանդակագործութեան մարզէն ներս:
Harmig Hagopian10 Սեպտեմբեր 2010Հարմիկ Յակոբեան, Երկարամեայ հոգածու վերաբերմունք ցուցաբերած է հայ մշակոյթի հանդէպ եւ նուիրումով աշխատած է անոր տարածման ի խնդիր։
Haroutyun Madteosyan15 Յունիս 2013
Տէր եւ Տիկին Յարութիւն Մատթէոսեան, իրենց նիւթական մեծ ներդրումով ծառայած են հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
Sonia Madteosyan15 Յունիս 2013Սոնիա Մատթէոսեան, իր նիւթական մեծ ներդրումով ծառայած է հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
23 Փետրուար 2014Տիգրան Ճինպաշեան, տասնամեակներ շարունակ, ուսուցչութեամբ եւ ապա տնօրէնութեամբ մեծ ներդրումով եւ արժանաւորապէս ծառայած է հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման ու տարածման գործին։
6 Օգոստոս 2014Ռոզվարդ Սիսեռեան, իր բարձրորակ արուեստով եւ իբր վաստակաշատ մանկավարժ ծառայած է հայ մշակոյթի հարստացման եւ իր նիւթական նուիրաբերումներով թիկունք կանգնած է Համազգայինի կառոյցներուն։
Jack Hagopian7 Փետրուար 2015Ժագ Ս. Յակոբեան, գրական իր վաստակով կարեւոր ներդրում ունեցած է հայ գրականութեան մէջ եւ իր տեւական ծառայութեամբ նպաստած է հայ մշակոյթի հարստացման։
Սեպտեմբեր 2015Տէր եւ Տիկին Ռոժէ եւ Մոնիք Տէր Մեսրոպեան Մարսէյի Ճեմարանի մարզամշակութային համալիրին շինարարական աշխատանքին իրենց օժանդակութեամբ, ինչպէս նաեւ նիւթական մեծ ներդրումով ծառայած են հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
Սեպտեմբեր 2015Տէր եւ Տիկին Ժան եւ Մարիօն Տատիկեան Մարսէյի Ճեմարանին կատարած իրենց նիւթական մեծ ներդրումներով ծառայած են հայ կրթութեան եւ
մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
Arshalouys17 Հոկտեմբեր 2015Արշալոյս Վարդուկեան երկարամեայ հոգածու վերաբերմունք ցուցաբերած է հայ դպրութեան եւ մշակոյթին եւ նուիրումով աշխատած է անոնց տարածման համար։
Հոկտեմբեր 2016Արթօ (Յարութիւն) Զատիկեան
Համազգայինին իր երկարամեայ ծառայութեամբ նպաստած է Աւստրալիոյ մէջ հայ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
Ապրիլ 2017Տէր եւ Տիկին Յովիկ եւ Մարալ Քիւրքճեանները իրենց բազմաթիւ գնահատելի նուիրատուութիւններով սատար հանդիսացած են հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման ազնիւ գործին:
Ապրիլ 2018Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Անելկա Արսլանեանները իրենց բազմաթիւ իշխանական նուիրատուութիւններով սատար հանդիսացած են հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման ազգակերտ գործին:
Մայիս 2018Արա Արծրունի իր տարիներու ներդրումով ծառայած է հայ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման:
Հոկտեմբեր 2018Սիմոն Հասրճեան, իր բազմաթիւ իշխանական եւ ինքնաբուխ նուիրատուութիւններով, ինչպէս նաեւ կազմակերպական երկար տարիներու նուիրումով ծառայած է եւ սատար հանդիսացած՝ հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման։
Հոկտեմբեր 2018Վրէժ ­Արմէն Արթինեան երկար տարիներու ծառայութիւն մատուցած է հանրային, կազմակերպական, մշակութային, ի մասնաւորի գրական ասպարէզներուն մէջ։ Անոր հրապարակագրային աշխատանքը հանրութեան մօտ սէր արթնցուցած է հայ գրականութեան հանդէպ:
Հոկտեմբեր 2018Յակոբ Զառացեան, մշակութային, կրթական, վարչական եւ կազմակերպական երկարամեայ ծառայութիւն մատուցած է Համազգայինին եւ նպաստած Աւստրալիոյ շրջանի կառոյցի հիմնադրութեան եւ զարգացման։
Հոկտեմբեր 2018Հայկազ Պետրոսեան, Համազգայինին մատուցած իր երկարամեայ մշակութային եւ վարչական ծառայութեամբ նպաստած է Աւստրալիոյ շրջանի Համազգայինի կառոյցի կազմակերպման եւ ամրապնդման:
Դեկտեմբեր 2018Հայաստան Վարդանեան, վարչական եւ կազմակերպական երկարամեայ ծառայութիւն մատուցած է Համազգայինին եւ նպաստած Լոնտոնի շրջանի կառոյցի հիմնադրութեան եւ զարգացման։
Փետրուար 2019Գեղանի Էթիեմէզեան, երկար տարիներու ծառայութիւն մատուցած է կրթական, հանրային, կազմակերպական եւ մշակութային ասպարէզներուն մէջ:
Փետրուար 2019Արմենակ Եղիայեան, երկար տարիներու ծառայութիւն մատուցած է հանրային, կազմակերպական, մշակութային եւ մասնաւորաբար հայոց լեզուի պահպանման եւ զարգացման ոլորտներուն մէջ:
Փետրուար 2019Սարգիս Արմէնեան, վարչական, կազմակերպական երկարամեայ անձնուէր ծառայութիւն մատուցած եւ նիւթական նպաստ ունեցած է Համազգայինին:
Փետրուար 2019Սուրէն Սարգիսեան, իր բազմաթիւ իշխանական եւ ինքնաբուխ նուիրատուութիւններով սատար հանդիսացած է հայ կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման:
Փետրուար 2019Ցոլակ Թիւթելեան, վարչական եւ կազմակերպական երկարամեայ ծառայութիւն մատուցած է Համազգայինին։
Փետրուար 2019Երուանդ Փամպուքեան, երկար տարիներու նուիրեալ ծառայութիւն մատուցած է կրթական, հանրային, կազմակերպական եւ պատմագիտական ասպարէզներուն մէջ:
Դեկտեմբեր 2020Ռազմիկ Դաւոյեան, հանրային երկարամեայ գործունէութեամբ ու գրական մեծ վաստակով իր ինքնատիպ դրոշմը ձգած է մեր մշակութային կեանքին մէջ:
Փետրուար 2022Վազգէն Փայլակեան,
հայ կրթութեան եւ մշակոյթին հանդէպ եւ ի մասնաւորի Սիտնիի Համազգային Գօլստըն Ճեմարանին ցուցաբերած է երկարամեայ նուիրեալ նիւթական եւ վարչական ծառայութիւն։
Փետրուար 2022Տօքթ. Փօլ Սարեան,
հայ կրթութեան եւ մշակոյթին հանդէպ եւ ի մասնաւորի Սիտնիի Համազգային Գօլստըն Ճեմարանին ցուցաբերած է երկարամեայ նուիրեալ վարչական ծառայութիւն։
Հոկտեմբեր 2022Շաքէ Հացագործեան, երկարամեայ ծառայութիւն մատուցած է Համազգայինի Լիբանանի կառոյցին իր վարչական գործունէութեամբ եւ անսակարկ նուիրումով եւ տասնամեակներու ուսուցչական վաստակ ունեցած է հայ մանուկներու դաստիարակութեան գործին մէջ։