1986-ին հիմնուած ՀԱՍԳ Ճեմարանը կը գտնուի Աւստրալիոյ Սիտնի քաղաքին մէջ: ՀԱՍԳ Ճեմարանի աշակերտութեան թիւը կը հասնի 330-ի, իսկ տնօրէնն է Էտուարտ Տեմիրճեան:  

 

Կայքէջ՝ www.galstaun.nsw.edu.au

Հասցէ՝ Galstaun College 5  Chiltern Road, Ingleside, NSW 2101

Ե-նամակ՝ admin@galstaun.nsw.edu.au

Հեռաձայն՝ (02) 9998 3200

Ֆաքս՝ (02) 9998 3299