Համազգայինի Կեդրոնականի կայքէջ
www.hamazkayin.com

Լալան ու Արան
www.lalanouaran.com

Ռանա ու Ռամի (արաբերէնով)
www.ranawarami.com

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաք
www.hamazkayinforum.org

Համազգայինի Եւրոպայի ուսանողական Հաւաք
www.youthlinkseurope.org

Համազգայինի Լիւսի Թիւթիւնճեան ցուցասրահ
www.artgallery.hamazkayin.com

Համազգայինի գրախանութ
www.hamazkayin-bookstore.com

Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարան
www.djemaran.edu.lb

Համազգայինի Մարսէյի Ճեմարան
www.hamaskaine-france.com

Համազգային ­ Թարգմանչաց վարժարան
www.hamaskaine-tarkmantchatz.fr

Համազգայինի Արշակ եւ Սօֆի Գոլըստըն Ճեմարան
www.galstaun.nsw.edu.au