ba

 

Նպատակ

Մրցանքի նպատակներն են խթանել ժամանակակից հայ ֆիլմարուեստը, բացայայտել այդ մարզին մէջ ստեղծագործող նոր անուններ եւ աջակցիլ ուսանող եւ երիտասարդ հեղինակներու ու բեմադրիչներու անդրանիկ աշխատանքներուն:

 

Նիւթ-Խորագիր

Մրցանքի խորագիրն է «Հայրերի հող», նիւթը՝ հայրենիքը այսօր եւ վաղը, անոր մարդիկը:

 

Գնահատման չափանիշներ

Գեղարուեստական եւ կառուցուածքային ամբողջականութիւն, նորարարութիւն, ինքնատպութիւն:

 

Մրցանակային Ֆոնտ

350 000 դրամ (80 000 ստեղծագործութեան-բովանդակութեան համար, 270 000՝ իրականացման)։

 

Մրցանքի պայմաննեւ եւ յաւելեալ տեղեկութիւններ